Raspored za polaganje usmenog ispita za poziciju 7.-Referent za javne nabavke