Konačna rang linsta za poziciju br. 5 Pralja laboratorijskog posuđa