Raspored polaganja za poziciju broj 6 – Pralja laboratprijskog posuđa-radnica za održavanje čistoće