Raspored polaganja za poziciju broj 2 – Zdravstveni tehničar u timu laboratorije za sanitarnu mikrobiologiju