Raspored polaganja Pozicija 5- Pralja laboratorijskog posuđa