Raspored za pismeni dio ispita- pozicija 8. Referent likvidator