Raspored za pismeni dio ispita-pozicija 7. Referent za javne nabavke