Search
Close this search box.

Analiza epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo – 30.05.2020.

Sarajevo, 31.05.2020.

Zaključno sa 30.05.2020. godine u Kantonu Sarajevo je obrađeno 7951 testova, odnosno 1813 testova/100 000 stanovnika. Pozitivan nalaz je utvrđen kod 114 osoba.

U Federaciji BiH je na osnovu zvaničnih podataka (www.COVID-19) do sada izvršeno 37 385 testiranja, u odnosu na broj stanovnika (2,372 miliona) 1575 testiranja/100 000 stanovnika.

Distribucija testiranih po općinama u Kantonu Sarajevo ukazuje, da je 37,5% osoba testirano u općini Centar (u istoj se nalazi i KCUS i Opća bolnica), 27,45% testiranih je iz općine Novi Grad, 12,25% iz općine Novo Sarajevo, 6,9% iz Starog grada, 9,32% sa Ilidže, 4,05% iz Vogošće i 1,44% iz Hadžića i 1,05% iz Ilijaša.

Prvi prijavljeni slučajevi COVID-19 u Kantonu Sarajevo su bili 20.03.2020. te je nakon toga u periodu od 21.03.-31.03. epidemiološki indiciranim testiranjima otkriveno još 26 oboljelih. U periodu od 01.04. do 10.04. u Kantonu Sarajevo je otkriveno još 30 novooboljelih osoba, a u periodu od 11.04. do 20.04. još 38 osoba. Nakon tog perioda se uočava pad broja novooboljelih. U periodu od 21.04. do 30.04. utvrđeno je 11 novih slučajeva, a od 01.05. maja do 30.05. 6 novih slučajeva.

Na osnovu spolne distribucije utvrđeno je da je 51% oboljelih muškog spola, odnosno 49% ženskog spola. Prosječna dob oboljelih iznosi 46,77 godina.

Na osnovu dobne distribucije utvrđeno je da je 7 osoba bilo mlađe od 18 godina i svih 7 osoba se u potpunosti oporavilo. U dobi od 18 do 35 godina je bio 21 pacijent i svi su izliječeni. U dobi od 31 do 50 godina je bio 31 oboljeli. Oporavilo se 30 (93,8%) pacijenata, dok je jedna osoba od 50 godina preminula. U dobi od 51 do 65 godina ukupno je bilo 40 oboljelih, a oporavilo se 36 (90%), dok su 4 osobe preminule. U dobi od 66 do 75 godina oboljelo je 7 pacijenata, a oporavila se 6 (85,7%). Jedna osoba je preminula. U dobi od 76 do 85 godina oboljele su 3 osobe i sve su izliječene. U dobi 86+ godina oboljela je bila jedna ženska osoba koja se uspješno oporavila.

Od 6 osoba koje su u trenutku smrti bile pozitivne na COVID-19, 4 osobe su muškog spola i 2 osobe ženskog spola. Od 6 osoba sa smrtnih ishodom, 4 su preminule u bolničkim uslovima. Prosječna dob preminulih iznosi 59,5 godina.

Također 4 strana državljanina, koji su bili pozitivni na COVID-19 evakuirani su u države iz kojih dolaze, iako je njihova klinička slika bila blaga. Prve oporavljene pacijente od COVID-19 infekcije u Kantonu Sarajevo smo imali 7. aprila 2020. godine. Dana 29.05.2020. je i 114. pacijent na osnovu kriterija dva negativna testa i odsustva kliničke slike proglašen izliječenim.

Trenutno u Kantonu Sarajevo nema aktivnih slučajeva.

Od početka epidemije COVID-19 u Sarajevu su hospitalizirane 32 osobe. Općenito većina zaraženih je imala blažu kliničku sliku, a neki su bili u potpunosti asimptomatski slučajevi.

Ukupno je bilo 12 zaraženih zdravstvenih radnika, od čega je 8 ljekara, 1 inženjer radiologije i 3 medicinske sestre/tehničara.

U Kantonu Sarajevo je ukupno bilo 2% pozitivnih testova (uključujući i retestiranja osoba). U narednom periodu, sa relaksacijom mjera cilj je daljnja prevencija pojave većeg broja slučajeva.

U poređenju sa drugim gradovima regije utvrđeno je da je u Kantonu Sarajevo testirano nešto više nego u Gradu Zagrebu (1813/100 000 u odnosu na 1584/100 000 stanovnika). Važniji podatak je i broj oboljelih u odnosu na 100 000 stanovnika:

  • Kanton Sarajevo 26/100 000 stanovnika
  • Grad Zagreb 59/100 000 stanovnika
  • Beograd 169/100 000 stanovnika
  • Ljubljana 88/100 000 stanovnika
  • Skoplje 179/100 000 stanovnika
  • Budimpešta 104/100 000 stanovnika
  • Rim 196/100 000 stanovnika
  • Milano 1699/100 000 stanovnika
  • Stockholm 1221/100 000 stanovnika

Iz ovoga je uočljivo da je u Kantonu Sarajevo spriječeno veće širenje infekcije COVID-19.

Naši građani poštovali su mjere za prevenciju COVID-19 infekcije, te uz sve mjere koje je postavila epidemiološka struka uspjeli smo do sada u suzbijanju infekcije. U Kantonu Sarajevo su počele sa radom COVID ambulante u Domovima zdravlja , gdje se osobe uz prethodnu najavu, i na osnovu ljekarske indikacije testiraju. Vrše se i drive-in uzimanja briseva.

Kroz prethodne tri sedmice testirani su zdravstveni radnici-njegovatelji i socijalni radnici koji su u kontaktu sa štićenicima staračkih domova i u socijalnim ustanovama u Kantonu Sarajevo. Također testirani su i uposlenici u vrtićima. Svi nalazi su bili negativni.

Detaljnu analizu možete pogledati i u prezentaciji: