Search
Close this search box.

Obilazak kolektivnih migrantskih centara

U svjetlu aktuelne epidemiološke situacije i epidemije novim corona virusom, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u saradnji sa Danish Refugee Council (DRC) i International Organization for Migration (IOM), kao i sa Domom zdravlja Kantona Sarajevo, aktivno učestvuje u sprovođenju zdravstvenog nadzora nad populacijom migranata u kolekivnim centrima i centrima za smještaj lica koja traže azil u cilju identifikacije rizika za nastanak ili prenošenje zaraznih bolesti, posebno novog corona virusa.

  Dana 12.05.2020. godine direktorica Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Prof. Dr Aida Pilav i tim higijensko-epidemiološke službe Zavoda su obišli kolektivne migrantske centre u kasarni Blažuj i Ušivak. U kolektivnom centru Blažuj se sada nalazi 1488 korisnika, a u Ušivku 760 korisnika, od čega 30 porodica .

Predstavnici DRC i IOM-a su upriličili obilazak centara, predstavili aktivnosti koje su provodili i provode u posljednjim mjesecima, sa posebnim fokusom na borbu protiv novoga corona virusa. Do sada nije bilo sumnji na infekciju COVID-om, ali su intenzivno poduzimane i poduzimaju se sve neophodne mjere i pripreme – adaptacija prostora, organizovanje preventivnih i izolacijskih prostora, preventivna zdravstvena zaštita i dezinfekcija prostora.