Search
Close this search box.

Obilazak kolektivnih migrantskih centara

U svjetlu aktuelne epidemiološke situacije i epidemije novim corona virusom, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u saradnji sa Danish Refugee Council (DRC) i International Organization for Migration (IOM), kao i sa Domom zdravlja Kantona Sarajevo, aktivno učestvuje u sprovođenju zdravstvenog nadzora nad populacijom migranata u kolekivnim centrima i centrima za smještaj lica koja traže […]

Predmet: Informacija za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS 15.05.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica. Zabilježene koncentracije za polutante: 15.05.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 15:00h iznose: – Automatska stanica – Vijećnica – trenutno bez konekcije – Automatska stanica – Otoka – 93,0 µg/m3 – Automatska stanica – Ilidža – 114,5 µg/m3 […]