Search
Close this search box.

Preporuke za osobe starije životne dobi i osobe sa hroničnim nezaraznim bolestima u okviru postepenog ublažavanja restrikcija vezanih uz COVID-19

Na osnovu dostupnih podataka o novom koronavirusu, smatra se da starije osobe i osobe oboljele od hroničnih bolesti imaju veći rizik od razvoja težeg oblika COVID-19. Zbog toga se i preporučuju sljedeće mjere prevencije za građane ovih osjetljivih grupa.

Starije osobe i osobe sa hroničnim bolestima trebaju se pridržavati istih općih mjera zaštite, kao i opća populacija, uz napomenu da trebaju nastaviti koristiti svu do sada preporučenu terapiju prema savjetu ljekara.

Najučinkovitije opće mjere prevencije su sljedeće:

Pranje ruku. Često perite ruke sapunom i toplom vodom u trajanju od 20-tak sekundi ili protrljajte ih sredstvima koja sadrže 70% alkohola ukoliko nije moguće oprati ruke.

Dodirivanje lica. Izbjegavajte dodirivanje očiju, nosa i usta, jer na ovaj način virus može ući u organizam.

Kihanje/kašljanje. Održavajte higijenu zraka na način da kašljete ili kišete u savijen lakat ili papirnatu maramicu koju ćete odmah bacite u kantu za smeće sa poklopacem.

Maske za lice. Nošenje maske za lice je preporučeno. Prije i nakon uklanjanja maske sa lica obvezno je provesti higijenu ruku (pranje ili dezinfekciju).

Lična higijena. Posebno je važno održavati ličnu higijenu, kao i higijenu svoje okoline.

Higijena prostora. Održavajte higijenu svog stana/kuće na način da povremeno prebrišete površine koje se često dodiruju rukama sa sredstvom za dezinfekciju površina kakvo i inače koriste u kućanstvu, uz redovno provjetravanje.

Fizička distanca. Prilikom kontakta održavajte razmak sa drugim osobama od najmanje dva metra.

Preporuke za starije osobe i hronične bolesnike. Preporučujemo da osobe starije od 65 godina te osobe s hroničnim nezaraznim bolestima izbjegavaju posjećivanje i ulaženje u prenapučena javna područja ili mjesta. U to se ubrajaju i sredstva javnog prevoza u periodima najvećih dnevnih gužvi te javna okupljanja, ali i odlasci u trgovine u periodima kada se očekuje najveća dnevna posjećenost.

Pomoć porodice i poznanika. Ako je moguće, starije osobe trebaju ostati u svojim kućama/stanovima i, ako im je potrebno, zatražiti pomoć porodice, komšija, prijatelja

Telefonska konsultacija ljekara. Preporučujemo da se prije odlaska u ambulantu ili bolnicu prethodno telefonski konsultujte sa ljekarom.

Korisne Internetske stranice. Situacija se brzo može mijenjati, pa se i ove preporuke mogu promijeniti. Stoga pratite web stranice ZZJZKS (www.zzjzks.ba), Ministarstva zdravstva FBiH (www.fmoh.gov.ba) i ZZJZFBiH (www.zzjzfbih.ba)na kojima se svakodnevno objavljuju ažurirani podaci vezani za koronavirus, kao i za mjere prevencije.

Nastavak redovnih aktivnosti. Nastavite sa vašim normalnim kućnim aktivnostima, ne zaboravite na tjelesnu aktivnost u skladu sa svojom funkcionalnom sposobnosti. Organizujte svoje vrijeme tako da radite ono što vas veseli i što vam je omogućeno (čitanje, rješavanje križaljki…), održavajte kontakte sa svojim bližnjima, prijateljima, komšijama telefonski, mobitelom ili preko društvenih mreža. Prehrana je vrlo važna, stoga se nastavite pridržavati preporučene prehrane s obzirom na vaše zdravstveno stanje.

Razgovor sa stručnom osobom mnogima pomaže. Savjeti psihologa, psihijatara u ovakvoj kriznoj situaciji mogu smanjiti nivo tjeskobe i stresa, za što postoje telefonske linije za psihološku pomoć.