Search
Close this search box.

Preporuke za korištenje maski za lice, medicinskih i zaštitnih maski

Nošenje maski na javnim mjestima na kojima nije moguće održavati fizičku udaljenost, npr. javni prijevoz, trgovine prehrambenih proizvoda ili čak na radnom mjestu, moglo bi pomoći smanjenju širenja virusa SARS-CoV-2. Maske mogu podići svijest o fizičkoj udaljenosti i zdravstveno osviještenom ponašanju.

Vrsta maski i njihovih svojstava

Vrsta maske/Svojstva1. Maske za lice2. Medicinske maske3. Filtrirajuće polumaske s ventilom i bez ventila
Skraćenica/sinonimmaske domaće izrade; maske kućne izrade; pomoćne maske za licehirurške maskeFFP2/FFP3 maske N95/ N99 i N100
Korištenje  Lična zaštitaZaštita drugihZaštita na radu
Medicinski proizvod odnosno zaštitna opremaNeDaDa
Testirano i certificirano / LicencaNeDa, Evropski standard EN 14683:2019-6 Certifikat CE1Da, Evropski standard EN 149:2001-10 Certifikat CE1
UčinkovitostNošenjem se može usporiti strujanje daha ili prenos respiratornih kapljica, maske mogu pojačati svijest o potrebi za fizičkim distanciranjem kao i o pažljivijem ophođenju prema sebi i drugima radi zaštite zdravljaZaštita drugih od respiratornih kapljica osobe koja nosi maskuZaštita osobe koja nosi masku od čvrstih i tekućih čestica aerosola u zdravstvenim ustanovama

 1Radi suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 mogu se koristiti i hirurške i FFP-maske koje nemaju oznaku “CE”.

1. Maske za lice

Maske za lice su, u najširem smislu, maske koje se izrađuju od komercijalno dostupnih dvoslojnih pamučnih materijala gušćeg tkanja i nose se u svakodnevnom životu. Za optimalnu učinkovitost dvoslojnu pamučnu tekstilnu masku za lice, koja ima ulogu tekstilne barijere, treba pravilno nositi (tj. staviti je da čvrsto prianja na nos i usta), mijenjati je ako je ovlažila zbog disanja i ne dirati je dok se nosi.

Upute za proizvođače

Na deklaraciji se mora navesti sirovinski sastav i upute za održavanje, a pri opisu ili reklamaciji maske voditi računa o tome da se ne stvori dojam da je riječ o medicinskom proizvodu ili zaštitnoj opremi. Preporučuje se izrada maski za lice od dvoslojnih pamučnih materijala gušćeg tkanja.

Upute za rukovanje maskama za lice

Najbolja zaštita od mogućeg prenošenja virusa i dalje je održavanje sigurne fizičke udaljenosti od drugih osoba, koje se potencijalno zaražene virusom. Bez obzira na to, fizička barijera koja nastaje pravilnim nošenjem maske za lice može pružiti određenu zaštitu protiv većih kapljica, u kojima se može nalaziti virus, i spriječiti dodir sluznice usta/nosa sa prljavim rukama. Takve maske mogu, kao i drugi tekstilni predmeti, usporiti strujanje izdahnutog zraka ili prenos respiratornih kapljica i pojačati svijest ljudi o potrebi za fizičkom udaljenošću kao i o pažljivijem ophođenju prema sebi i drugima kako bi zaštitili vlastito i tuđe zdravlje. Na taj se način može pridonijeti smanjenju daljnjeg širenja virusa SARS-CoV-2, a u tom su kontekstu za izradu maski za lice prikladniji pamučni dvoslojni materijal gustog tkanja.

Osobe koje nose masku za lice trebaju se strogo pridržavati sljedećih pravila:

 • Maske se moraju koristiti samo u lične svrhe.
 • Neophodno je i dalje se pridržavati svih propisanih higijenskih mjera, naznačenih u preporukama ZZJZ Kantona Sarajevo.
 • Čak i tokom nošenja maske za lice potrebno je prema preporuci SZO održavati razmak između osoba od 2 m.
 • Pri stavljanju maske treba voditi računa o tome da se uz lice stavlja uvijek unutrašnja strana maske.
 • Jednu masku nosi samo jedna osoba, nošene maske ne smiju se dijeliti sa drugim osobama.
 • Prije prve upotrebe maske je poželjno oprati ili barem ispeglati peglom podešenom na temperaturu za peglanje pamučnih/lanenih materijala.
 • Prije i nakon stavljanja maske ruke je potrebno temeljito oprati sapunom.
 • Maska treba pokriti usta, nos i dio lica, a na rubu mora tijesno prianjati kako bi se što više moguće smanjio protok zraka izvan maske prilikom izdisaja.
 • Kod prve upotrebe trebalo bi provjeriti propušta li maska dovoljno zraka da ne bi sprečavala normalno disanje.
 • Navlaženu masku potrebno je skinuti i zamijeniti novom, suhom.
 • Na vanjskoj strani maske potencijalno se može naći virus. Kako bi se spriječila kontaminacija ruku, treba izbjegavati dodirivanje vanjske strane maske.
 • Nakon skidanja masku treba odložiti u vrećicu i dobro je zatvoriti ili je odmah oprati. Kako bi se spriječila pojava plijesni, nije preporučljivo masku dugo čuvati zatvorenu nakon nošenja.
 • Maske bi se nakon jednog nošenja trebale u idealnim uslovima oprati na 95 stepeni, a najmanje na 60 i dobro posušiti.
 • Ako postoje upute proizvođača, obvezno ih se i u potpunosti treba pridržavati.

2. Medicinske maske (hirurške maske)

Medicinske/hirurške maske prije svega se koriste za zaštitu drugih osoba od izlaganja potencijalno zaraznim kapljicama od one osobe koja nosi masku. Njihova je primjena jednokratna. Odgovarajuća maska također u određenoj mjeri štiti korisnika maske kada je čvrsto pričvršćena. Koriste se prvenstveno u medicinske svrhe i služe za sprječavanje širenja kapljica iz izdahnutog zraka na pacijenta ili drugu osobu te mogu zaštititi područje usta i nosa od direktnog uticaja većih kapljica druge osobe kao i od prenosa patogena izravnim dodirom sa rukama. Nesterilne medicinske maske obično su medicinski proizvodi razreda rizika u skladu s europskom direktivom o medicinskim proizvodima (93/42 / EEC) i posebno moraju biti u skladu sa normom EN 14683: 2019-6. Nakon postupka ocjenjivanja usklađenosti, dodjeljuje im se oznaka “CE” čime se mogu stavljati na europsko tržište.

3. Filtrirajuće polumaske sa ventilom i bez ventila (FFP2 i FFP3)

Filtrirajuće polumaske (FFP) ubrajaju se u ličnu zaštitnu opremu (LZO) u kontekstu zaštite na radu i namijenjene su zaštiti od čestica, kapljica i aerosola prije svega u zdravstvenim ustanovama. Njihova primjena je jednokratna. Dizajn filtrirajućih maski je različit. Postoje maske bez ventila za izdisanje i maske s ventilom za izdisanje. Maske bez ventila filtriraju udisani zrak i izdisani zrak i zato osiguravaju i samozaštitu i vanjsku zaštitu. Maske sa ventilima filtriraju samo udahnuti zrak i zbog toga osiguravaju samozaštitu.

Kako bi se FFP-maske u Europi plasirale na tržište, one se moraju podvrgnuti postupku ocjene usklađenosti u skladu s europskom uredbom EU2016/425, nakon čega dobivaju oznaku “CE”. Također maske moraju ispunjavati zahtjeve europskog standarda EN 149: 2001-10.

Odstupajući od navedenog u iznimnim slučajevima FFP-maske također se mogu smatrati kao medicinski proizvodi ako nemaju ventil za izdisanje (tj. zrak se filtrira tokom udisaja i izdisaja). Takve maske nose se u situacijama kada se zna da se pruža neposredna zdravstvena njega zaraženoj osobi, pri zahvatima u kojima se generira aerosol jer zaustavljaju 95% i više, odnosno 98% i više čestica, ovisno o jačini filtracije.