Search
Close this search box.

Sarajevski epidemiolozi u posjeti bazi Butmir

Dana 16. aprila 2020. godine epidemiološki stručnjaci iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
pozvani su na sastanak sa višim sanitetskim osobljem EUFOR-a u bazi Butmir. Ciljevi sastanka bili su da se
razmijene informacije i utvrde poboljšanja u procesima, izgradnja povjerenja i transparentnosti u
preventivnim mjerama koje se primjenjuju u borbi protiv koronavirusa.
Direktorica Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo prof. dr. Aida Pilav i glavna epidemiloginja
Zavoda dr. Anisa Bajramović srele su se sanitetskim savjetnikom EUFOR-a majorom Duškom Minevim i
glavnim ljekarima Ambulante za zdravstveno zbrinjavanje baze Butmir. Sastanak je počeo informacijama
o pružanju opće zdravstvene zaštite u okviru EUFOR-a, a nastavio se pitanjima koja se tiču bolesti COVID19.
Major Minev je izjavio: “Današnji sastanak bio je vrlo pozitivan. Pružio nam je priliku da uvidimo da mi
već slijedimo procese vrlo slične lokalnom pristupu ovoj hitnoj situaciji u javnom zdravstvu. Pored toga,
uspjeli smo da odagnamo sve glasine i zabrinutosti.” Još je rekao: “Naš nivo higijensko-sanitarne zaštite
je visok i u mogućnosti smo koristiti zasebne zgrade za izolaciju i za karantin. Radujemo se što ćemo
nastaviti da gradimo pouzdan odnos sa Zavodom za javno zdravstvo.”
Prof. Dr. Pilav je izjavila: “Zadovoljna sam današnjim razgovorom i koracima koje je EUFOR
poduzeo u bazi Butmir.” Još je rekla: “Dogovorili smo se da pružimo naše lokalne protokole za
postupanje sa COVID-19 i radujemo se nastavku saradnje u budućnosti.”
Trenutno je u bazi Butmir u izolaciji devet (9) potvrđenih slučajeva COVID-19, pod nadzorom
medicinskog osoblja EUFOR-a. Do danas je šest (6) slučajeva vraćeno u matične zemlje.