Search
Close this search box.

COVID-19: Analiza epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo

Datum: 19.04.2020.

U Kantonu Sarajevo je do 19.04. utvrđeno 106 pozitivnih rezultata testiranja na COVID-19, kod 98 pacijenata. U periodu do 19.04.2020. je urađeno 2111 testiranja na prisustvo koronavirusa (COVID-19). Odnos ukupnog broja testiranja i pozitivnih rezultata je 20:1.

Na osnovu spolne distribucije testiranih osoba nije utvrđena značajna razlika, te 52% testiranih su osobe ženskog spola, a 48% muškog spola. Na osnovu dobne distribucije utvrđeno je da je najviše testiranih u dobi od 36 do 50 godina (31,6%), uz 25,9% u dobi od 51 do 64 godine (Grafikon 1).

Grafikon 1. Dobna distribucija testiranih u KS

U odnosu na ukupni broj testiranih, najveći broj testiranja je sproveden u Općini Centar (uključeni i rezultati KCUS) 45,63%. U općini Novi grad je testirano 17,80% svih izvršenih testova do sada. U opštini Ilidža je testirano 10,29% od ukupnog broja testiranih u KS, u općini Novo Sarajevo 9,67% i u općini Stari Grad 8,38%.

Trenutno su u Kantonu Sarajevo aktivna 83 slučaja, od toga njih 52% je muškog spola i 48% ženskog spola. Na osnovu dobne distribucije utvrđeno je 8% aktivnih slučajeva dobi iznad 70 godina. Najveći broj slučajeva je u dobi od 36 do 50 godina (26%), odnosno 51 do 60 godina (25%) (Grafikon 2).

Grafikon 2. Dobna distribucija aktivnih slućajeva COVID-19 u Kantonu Sarajevo

U odnosu na Općinu iz koje dolaze pacijenti, utvrđeno je da je najveći broj pacijenata do sada je iz općine Novi Grad (30), uz to utvrđeno je na pordučju općine Novo Sarajevo 17 slučajeva, Ilidže 16, općine Centar 16, Starog Grada 6, Hadžića 8, Vogošće 3, Iljaša 2.

Do sada je izliječeno 15 pacijenata, od čega je 53% muškog spola i 47% ženskog spola. Na osnovu dobne distribucije utvrđeno je da 40% pacijenata su u dobnoj skupini 35 do 50 godina, 27% u dobi od 50 do 65 godina, 20% u dobi od 19 do 34 godine. Starijih od 65 godina je bilo 7%.

U poređenju sa drugim kantonima utvrđeno je da je u Kantonu Sarajevo oboljelo 2,4 osobe na 10 000 stanovnika. U Federaciji BiH je obolilo 2,9 osoba na 10 000 stanovnika, dok je u najpogođenijim Kantonima taj omjer mnogo veći: Hercegovačko Neretvanski kanton 10/10 000, Zapadno Hercegovački kanton 7,9/10 000 i Bosansko Podrinjski kanton (zbog manjeg broja stanovnika) 8,4/10 000.

Na osnovu broja testiranih i oboljelih na 100 000 stanovnika poređeno je stanje u KS sa stanjima u FBiH, te državama regiona (grafikon 3 i 4).

Grafikon 3. Odnos broja testiranih na 100 000 stanovnika u KS, FBiH i regiji

U Kantonu Sarajevo je testirano 496,7 osoba na 100 000 stanovnika, dok je u Federaciji BiH ukupno testirano 392 osobe na 100 000 stanovnika.

Grafikon 4. Odnos broja oboljelih na 100 000 stanovnika u KS, FBiH i regiji

U Kantonu Sarajevo su oboljela 24 sugrađanina na 100 000 stanovnika, dok je taj prosjek u Republici Hrvatskoj 44 osobe na 100 000 stanovnika, u Srbiji 65 osoba na 100 000 stanovnika i u Sloveniji 63 osobe na 100 000 stanovnika.

Uz povećani broj testiranja u Kantonu Sarajevo, nije došlo do eksponencijalnog rasta broja pacijenata.