Search
Close this search box.

Vozila hitne medicinske pomoći i sanitetska vozila – dezinfekcija u slučaju prevoza osobe oboljele od COVID-19 infekcije ili pod sumnjom na istu

Za provođenje protuepidemijske dezinfekcije vozila hitne medicinske pomoći potrebno je osigurati odgovarajući prostor, najbolje zatvoreni (čvrsti, montažni ili šator perivih zidova), no može se koristiti i otvoreni prostor sa mogućnošću zabrane pristupa neovlaštenim osobama. Površina poda u oba slučaja treba biti nepropusna za tečnosti, građena u obliku lijevka sa blagim nagibom i s izljevom u sistem kanalizacije. Pranje se izvodi čistom vodom (po mogućnosti toplom) i neutralnim deterdžentom.Dezinfekcija se provodi nakon čišćenja, pranja i sušenja, hladnim zamagljivanjem (aerosolizacijom) registriranim dezinfekcijskim sredstvom koje djeluju na viruse prema uputama proizvođača.

Postupci pranja, čišćenja i dezinfekcije sanitetskih vozila

 • Opremiti se zaštitnom opremom koja štiti od infektivnog materijala
 • Pripremiti rastvor za dezinfekciju prema uputama proizvođača
 • Ukoliko u vozilu, na predmetima i opremi nema vidljivih tragova izlučevina pacijenta, čišćenje i pranje potrebno je izvesti na uobičajen način kako se to provodi i inače, vodom i deterdžentom, ali osobe koje ga provode trebaju biti u vodonepropusnoj zaštitnoj opremi.
 • Najbolje koristiti jednokratna sredstva za pranje (spužve, krpe i ubrusi) koja treba nakon upotrebe zbrinuti kao infektivni otpad.
 • Ukoliko postoje vidljivi ekskreti i onečišćenja, čišćenje treba obaviti na način da se sa papirnatim ubrusom obilno natopljenom dezinficijensom ukloni nečistoća te se kontaminirani ubrus baci u spremnik/vreću s infektivnim otpadom, a ukoliko je onečišćenje na podu ili ravnoj površini potrebno ga je okružiti dezinficijensom i nakon toga ukloniti papirnatim ubrusom natopljenim u dezinficijens te isto tako ubrus ubaciti u infektivni otpad.
 • Potrebno je izbjegavati upotrebu opreme za čišćenje i pranje kojom se može dovesti do rasprskavanja tjelesnih tečnosti i ekskreta, uključujući miniwash.
 • Nakon čišćenja, pranja i sušenja potrebno je obaviti dezinfekciju. Dezinfekcija se može obaviti prebrisavanjem sa jednokratnim peškirima ili papirnatim ubrusima obilno natopljenim rastvorom dezinficijensa, što je naročito pogodno ukoliko se radi o tekstilu, koži ili drugim mekim umjetnim materijalima, a pogodno je i za sve druge glatke i ravne površine.
 • Ovisno o prisutnim instrumentima i elektroničkoj opremi potrebno je voditi računa o primjeni dezinficijensa koji nisu korozivni kako isti ne bi oštetili instrumente.
 • Za dezinfekciju prostora, neravnih materijala, dijelova elektroničke opreme do kojih je teško ili nemoguće doprijeti ručnim prebrisavanjem, potrebno je obaviti tretman hladnim zamagljivanjem (aerosolizacijom). Sitni aerosol će na taj način doprijeti do svih dijelova opreme i instrumenata prisutnih u transportnom prostoru vozila.
 • Pranjem je potrebno obuhvatiti i vanjske dijelova vozila, a dezinficirati kvake i dijelove vrata i karoserije koji su mogli biti dotaknuti rukama, drugim dijelovima tijela ili kontaminiranim materijalima.
 • Postupak skidanja lične zaštitne opreme nakon provedene dezinfekcije provesti na za to određenom mjestu u neposrednoj blizini provedbe postupka dezinfekcije, pri čemu se sva korištena oprema odlaže na papirnate ubruse i sve zamotano u vreću za infektivni otpad.
 • Postupak s odijelom osobe koja vrši čišćenje i dezinfekciju ovisi o tipu zaštitne opreme koja je korištena, ukoliko se radi o jednokratnoj opremi potrebno je istu zbrinuti kao infektivni otpad u vreću za infektivni otpad.
 • Ukoliko se radi o višekratnim gumenim odijelima potrebno ih je izvana isprati vodom i neutralnim deterdžentom na način da jedna osoba koja je čistila i dezinficirala to izvede na drugoj, te nakon toga obrnuto, a i nakon skidanja uz poštivanje postulata obveznog izbjegavanja doticaja potencijalno kontaminiranih dijelova (ekstremno oprezno sa rukavicama) sa kožom ili sluznicama, potrebno je odijela odložiti u spremnik/vreću za infektivni otpad te proslijediti na autoklaviranje.
 • Na kraju osobe koje su čistile i dezinficirale trebaju obaviti higijensko pranje ruku vodom i sapunom/deterdžentom
 • Vodu i tečnosti od pranja nije potrebno tretirati ukoliko se ispuštaju direktno u kanalizacijski sistem.