Search
Close this search box.

Obavijest: Sanitarni pregledi

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo obavještava komitente, koji u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji obavljaju svoju djelatnost, a koji imaju potpisan ugovor sa Zavodom, da sanitarne preglede mogu obaviti svaki radni dan, počevši od 09.04.2020. godine.

Sanitarni pregledi će se obavljati u Ambulanti za sanitarne preglede na lokalitetu ul. Avdage Šahinagića br.10 u vremenu od 08 do 12 sati, isključivo uz prethodnu telefonsku najavu na telefon br. 033/536-734.