Search
Close this search box.

Demencija u vrijeme pandemije Covid-19

Ovaj dokument je nastao kao odgovor na aktuelnu situaciju u vezi sa pandemijom zaraze virusom Covid-19. Nakon što je WHO izdao preporuke za provođenje preventivnih mjera zaštite u cilju sprečavanja epidemije širih razmjera, Centar za demenciju je izradio ovaj dokument od izuzetne važnosti, kako bi se nadležnim organima pomoglo da organiziraju zaštitu osoba sa demencijom.

Ovim dokumentom se daju preporuke kako bi se u ovoj teškoj situaciji po društvo moglo najbezbolnije pomoći osobama koje žive sa demencijom same ili sa njihovim supružnicima, te se na taj način zaštiti i smanjiti broj loših i nepovoljnih ishoda. Takođe, dokument može biti štampan i podijeljen i kao uputstvo porodicama koje imaju osobu sa demencijom kao člana porodice.