Dezinfekcija u zdravstvenim i nezdravstvenim ustanovama koje su potencijalno kontaminirane sa SARS-CoV-2