Search
Close this search box.

Dezinfekcija u zdravstvenim i nezdravstvenim ustanovama koje su potencijalno kontaminirane sa SARS-CoV-2

Da bi se smanjio rizik od infekcije sa kontaminiranih predmeta, od presudnog značaja je uspostavljanje postupaka za ispravnu dezinfekciju prostora koji su mogli biti kontaminirani sa SARS-CoV-2.

U dokumentu u prilogu prikazani su opcije za čišćenje i dezinfekciju zdravstvenih, nezdravstvenih i ostalih ustanova i prostora.