Search
Close this search box.

Procedura: Put pacijenta za testiranje na Corona virus u Kantonu Sarajevo

Laboratorijsko testiranje na Corona virus se vrši prema indikacijama sumnjivog slučaja, a to je pacijent sa akutnom respiratornom bolesti (povišena temperatura i barem jedan od znakova/simptoma respiratorne bolesti (npr. kašalj, kratkoća daha)  i istorija putovanja ili boravka u zemlji/područja ili teritorije koji prijavljuju lokalni prijenos oboljenja COVID-19, tokom 14 dana prije pojave simptoma
ili
pacijent sa bilo kojom akutnom respiratornom bolesti i koji je bio u kontaktu s potvrđenim ili vjerojatnim slučajem infekcije COVID-19 u zadnjih 14 dana prije pojave simptoma
ili
pacijent sa ozbiljnom respiratornom infekcijom (povišena temperatura i barem jedan od znakova/simptoma respiratorne bolesti (npr. kašalj, kratkoća daha) i koji zahtjeva hospitalizaciju i bez druge etiologije koja u potpunosti objašnjava kliničku prezentaciju.
Postavljanje indikacije za laboratorisko testiranje postavlja nadležni doktor medicine iz PZZ uz konsultaciju sa doktorom medicine – epidemiologom iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajev , te prema proceduri uputnicu izdaje Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za uzimanje brisa u kućnim uslovima od strane mobilnoga tima iz Doma zdravlja.
Dom zdravlja na propisan način transportuje laboratorijski materijal do Instituta za mikrobiologiju KCUS-a.
Ukoliko pacijent koji spada u kategoriju sumnjivog slučaja, prema definiciji slučaja, a ima razvijenu težu kliničku sliku, nakon kliničkoga pregleda i obaveznom konsultacijom sa doktorom medicine – epidemiologom Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, vrši transport na KCUS, gdje se vrši testiranje pacijenta i eventualni prijem.

Ovaj režim upućivanja ovih pacijenata stupa na snagu ODMAH!

Uz saglasnost Kantonalnoga ministra zdravstva i u ime Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane novim Coronavirusom.

Krizni štab Kantonalnoga ministarstva zdravstva
Prof dr med sc Aida Pilav
Predsjednica

Dana, 21.03.2020.