Search
Close this search box.

Svjetski dan oralnog zdravlja 20. mart – (WOHD)

Svjetski dan oralnog zdravlja obilježava se svake godine 20. marta, a prvi put je obilježen 1994. godine. Svjetska udruga dentalne medicine (FDI) odabrala je ovaj datum zato što djeca imaju 20 mliječnih zuba i što starije osobe trebaju imati najmanje 20 prirodnih zuba na kraju svoga života. Datum je predstavljen na način da je kalendarski mjesec ispred dana – 3/20, te se dobije oralni status kakav bi trebale imati odrasle osobe tj. 32 zuba i 0 karijesa.

Oralne bolesti dobile su svoje mjesto i u Političkoj deklaraciji UN-a o nezaraznim bolestima, sa ciljem da se podigne svijest zajednice i vlasti o značaju oralnog zdravlja. Brojne su aktivnosti koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Svjetska udruga dentalne medicine (FDI), kao i ostale međunarodno priznate dentalne asocijacije.   

U sklopu programa obilježavanja 20. marta u svijetu i kod nas provode se brojne aktivnosti sa ciljem podizanja svijesti kod djece i njihovih roditelja, nastavno-odgojnih stručnjaka, šire društvene zajednice i vlasti, o značaju prevencije karijesa i smanjenju riziko faktora koji uzrokuju oralne bolesti. Dostupni podaci pokazuju da je gotovo 90% svjetske populacije pogođeno nekom od oralnih bolesti, a statistički podaci o stanju oralnog zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini nisu ohrabrujući. Loše stanje oralnog zdravlja naših građana potrebno je mijenjati edukacijom djece od najranije životne dobi. Promocija oralnog zdravlja kroz implementaciju preventivnih programa koji bi bili podržani od strane lokalnih vlasti, zdravstvenih profesionalaca i društva u cjelini dovele bi i do značajnih finansijskih ušteda u zdravstvenom sistemu naše zemlje. Preventivni programi u oblasti oralnog zdravlja uz rano otkrivanje i blagovremeno liječenje dentalnih bolesti doveli bi do smanjenja epidemije zubnog karijesa, parodontalnih bolesti i gubitka zuba, očuvanja opšteg zdravstvenog stanja čiji neraskidivi dio predstavlja upravo zdravlje usta, zuba i desni.

Povodom obilježavanja ovog značajnog dana, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo a zbog preporuka kriznog štaba Kantona Sarajevo će odgoditi sva  javna i druga planirana okupljanja. Posebnu pažnju posvetit čemo redovnom medijskom i elektronskom izvještavanju o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji sa ciljem podizanja svijesti građana i stomatoloških profesionalaca o značaju edukacije i prevencije oralnih kao i drugih zaraznih bolesti, sa posebnim osvrtom na prepoznavanje i postupanje pacijenata i doktora stomatologije kod takvih stanja, i to na način iniciranja kontinuiranog provođenja preventivnih i higijensko-epidemioloških mjera u stomatološkim službama i drugim javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo.