Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS 16.03.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe rekoračenje koncentracija PM10 čestica na automatskoj stanici Ilijaš.

Zabilježene koncentracije za polutante:

15.03.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 18,3µg/m3

– Automatska stanica – Otoka trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Ilidža – 32,7µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 27,2 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

16.03.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00h iznose:

Automatska stanica – Vijećnica – 15,3µg/m3

– Automatska stanica – Otoka trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Ilidža – 38,5 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 82,1 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

U izvještajnom periodu zabilježeno je prekoračenje koncentracija PM10 čestica u zraku na automatskoj stanici Ilijaš.

Koncentracije ostalih praćenih polutanata u zraku nisu prelazile dozvoljene vrijednosti.

Preporuke za osjetljive grupe stanovništva (hronični plućni i srčani bolesnici sa težom kliničkom slikom i bolesnici koji se ne drže terapijskog protokola, trudnice, dojenčad i mala djeca) sa područja Ilijaša su da smanje boravak na otvorenom, odnosno teške i naporne fizičke aktivnosti.

Preporučuje se građanima da i dalje prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija putem sredstava informisanja i da postupaju u skladu sa stručnim preporukama. Internet stranica http://kvalitetzraka.ba/ trenutno nije u funkciji.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.