Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS 09.03.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe rekoračenje koncentracija PM10 čestica na automatskoj stanici Ilijaš. Zabilježene koncentracije za polutante: 08.03.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose: – Automatska stanica – Vijećnica – trenutno bez konekcije – Automatska stanica – Otoka – 23,0µg/m3 – Automatska stanica – Ilidža – 21,0µg/m3 – Automatska […]