Search
Close this search box.

Čišćenje i dezinfekcija prostora i površina

(Čišćenje prostorija ako postoji osoba koja je u kućnoj izolaciji zbog zaraženosti ili mogućom zaraženosti Coronavirusom)

1. Pripremite materijal za čišćenje

 • Prije nego što počnete sa čišćenjem, stavite jednokratnu hiruršku masku i jednokratne rukavice.
 • Neka prozori budu otvoreni tokom čišćenja kako bi se prostor provjetravao.

2. Počnite sa čišćenjem površina

 • Pazite da ne dodirujete lice i oči tokom čišćenja. Također, pazite da rukavicama ne dodirujete površine koje ste očistili/dezinfikovali nakon što ste dirali neočišćene površine jer ih tako možete ponovo onečistiti.
 • Pripremite otopinu za čišćenje i započnite čišćenje sa jednog, prema drugom kraju vašeg doma i nakon toga dezinfikujte. Koristite krpe za jednokratnu upotrebu ili krpe za brisanje toaletnih površina. Posebu pažnju obratite na površine koje se često dodiruju, kao što su ručke, nasloni za ruke, prekidači itd.
 • Očistite toalet, uključujući WC školjku i sve dostupne površine u toaletu deterdžentom te nakon toga dezinfikujte. (Ukoliko se u kući nalazi osoba sa simptomima ili je obolila preporučuje se da, ukoliko je u mogućnosti, čišćenje toaleta vrši ta osoba nakon svakog korištenja)
 • Nemojte koristiti dezinfekciona sredstva u pakovanjima sa raspršivačem jer može doći do prskanja koje može dalje širiti virus.

3. Operite tkanine

 • Uklonite posteljinu, jastučnice, deke i druge tkanine te ih operite. Za pranje koristite mašinu za rublje (na temperaturi 60 °C do 90 °C) i deterdžent za pranje rublja. Ako ih je koristila osoba koja se nalazi u izolaciji, uklonite ih, ne tresite i ne rastresajte, ubacite u posebnu vrećicu za rubljete i odmah ubacite u mašinu za veš.
 • Krpe koje su se koristile tokom čišćenja oprati na 90 °C.

4. Dorada

 • Ponovite brisanje poda svog prebivališta s jednog na drugi kraj, ali izbjegavajte prelazak iz neočišćenih prostora u očišćene prostore, kako ne biste zaprljali očišćen prostor.
 • S navučenim rukavicama i maskom bacite sve korištene krpe koje nemate namjeru koristiti ponovo, kao i drugi otpad, u plastičnu kesu za smeće sa dvostrukom oblogom.
 • Skinite rukavice i hiruršku masku, a zatim operite ruke sapunom i vodom.
 • Sav otpad nastao tokom čišćenja treba što prije odložiti u kante za otpad koje ste odredili za te namjene.

5. Osiguravanje lične higijene

 • Tuširajte se i presvucite odjeću odmah nakon čišćenja, a zatim ponovo detaljno prozračite svoj dom.
 • Ne zaboravite da izbjegavate dijeljenje kućanskih predmeta, a korištene stvari detaljno operite sapunom i vodom.
 • Kako virus može preživjeti na površinama različitih materijala najmanje 2-3 dana, potencijalno kontaminirane i potencijalno kontaminirane površine treba detaljno sanirati. Izbjegavajte posjetioce u Vašem domu dok ga detaljno ne sanirate.

Prilikom korištenja sredstava za čišćenje važno je:

 1. Pridržavati se uputstva za korištenje koje je naveo proizvođač sredstva,
 2. Izbjegavati kontakt sredstva s očima i kožom te držati dalje od dohvata djece,
 3. Ne miješati različita sredstva za čišćenje te provjetravati prostorije u kojima se koristi sredstvo za čišćenje,
 4. Za dezinfekciju kontaminiranih površina ili materijala izbjegavati uporabu raspršivača, proučiti kontaktno vrijeme te ostaviti da sredstvo djeluje u skladu sa uputstvom proizvođača

Odabir sredstava za dezinfekciju:

Priprema kućnog sredstva:

 • 4 čajne kašićice izbjeljivača na jednu litru vode

Za dezinfekciju treba odabrati sredstvo koje u sebi sadrži neku od slijedećih aktivnih tvari:

 • Natrijev hipoklorit (0,05 – 0,5%)
 • Etanol (70 %)
 • Glutaraldehid (2 %)
 • Izopropanol (50 %)
 • Benzalkonijev hlorid (0,05 %)
 • Natrijev hlorit (0,23 %)

Napomene:

Ljudi: U slučaju pojave simptoma/bolesti, koliko god je to moguće, trebali bi ostati u određenoj sobi i dalje od drugih ljudi u vašem domu. Takođe bi trebalo da koristite zasebno kupatilo, ako je dostupno.

Životinje: Trebali biste ograničiti kontakt sa kućnim ljubimcima i drugim životinjama dok ste bolesni od COVID-19. Iako nije bilo izvještaja da kućni ljubimci ili druge životinje mogu oboliti od COVID-19, ipak se preporučuje osobama oboljelim od COVID-19 ograničavanje kontakta sa životinjama dok se ne sazna više podataka o virusu. Neka se ukućani staraju o vašem ljubimcu. Ako morate voditi računa o svom ljubimcu dok ste bolesni, perite ruke prije i poslije interakcije s kućnim ljubimcima i nosite masku za lice.