Search
Close this search box.

Privremene smjernice za čišćenje u nemedicinskim objektima izloženim SARS-CoV-2

Cilj dokumenta: Ovaj dokument ima za cilj da obezbjedi smjernice za pravilno čišćenje okoliša i površina u nemedicinskim ustanovama (npr. sobe, uredi, škole, prevoz) gdje je prije hospitalizacije boravio potvrđeni slučaj sa COVID-19 infekcijom (koronavirus).

Smjernice su nastale na osnovu do sada skupljenog znanja o SARS-CoV-2 virusu i dokazima iz studija o drugim koronavirusima.

COVID-19

Uzročnik koji je uključen u trenutne epidemije koronavirusne bolesti 2019. (COVID-19), SARS-CoV-2 (rod: Betacoronavirus), pripada obitelji Coronaviridae, velikoj obitelji obavijenih, pozitivno naelekstrisanih jednolančanih RNA virusa. Koronavirusi se u većini slučajeva prenose velikim dišnim kapljicama i kontaktnim prijenosom, ali su također predloženi drugi načini prijenosa.

Vrijeme preživljavanja i uvjeti koji utječu na održivost SARS-CoV-2 u okolišu trenutno su nepoznati. Prema studijama koje procjenjuju okolišnu stabilnost ostalih koronavirusa, procjenjuje se da teški akutni respiratorni sindrom koronavirus (SARS-CoV) preživljava nekoliko dana u okolišu, a koronavirus povezan s respiratornim sindromom Bliskog Istoka (MERS-CoV) može izdržati više od 48 sati pri prosječnoj sobnoj temperaturi (20 ° C) na različitim površinama [1-3].

Načini čišćenja sredine

Zbog potencijalnog preživljavanja virusa u okolišu nekoliko dana, prostor i područja potencijalno kontaminirana SARS-CoV-2 trebaju se očistiti prije ponovne uporabe, koristeći proizvode sa antimikrobnim dejstvom za koja je poznato da su učinkovita protiv koronavirusa. Iako nedostaju konkretni dokazi o njihovoj učinkovitosti protiv SARS-CoV-2, čišćenje vodom i deterdžentima za kućanstvo i upotreba uobičajenih dezinficijensa trebaju biti dovoljni za opće sigurnosno čišćenje.

Nekoliko antimikrobnih sredstava testirano je protiv različitih koronavirusa (tablica 1). Neki od aktivnih sastojaka, npr. natrijev hipoklorit (koji se nalazi u izbjeljivaču) i etanol alkohol su široko dostupni u nezdravstvenim i nelaboratorijskim uvjetima.

Noviji članak koji je usporedio različite zdravstvene germicide [4] utvrdio je da oni s etanolom u koncentraciji od 70% imaju jači učinak na dva testirana koronavirusa (virus mišjeg hepatitisa i virus transmisivnog gastroenteritisa) nakon jednog minute kontakta na tvrdoj podlozi u usporedbi s 0,06% natrija hipoklorit. Ispitivanja provedena korištenjem SARS-CoV pokazala su da je natrijev hipoklorit učinkovit u koncentraciji od 0,05 i 0,1% nakon pet minuta kada se miješa s otopinom koja sadrži SARS-CoV [5]. Slični rezultati dobiveni su korištenjem deterdženata za kućanstvo koji sadrže natrijev lauril eter sulfat, alkilne poliglikozide i dijetanolamid koko-masne kiseline [5].

Tablica 1. Antimikrobna sredstva učinkovita protiv različitih koronavirusa: humani koronavirus 229E (HCoV-229E), virus miševa hepatitisa (MHV-2 i MHV-N), pasji koronavirus (CCV), transmisivni virus gastroenteritisa (TGEV) i teški akutni respiratorni sindrom koronavirus (SARS-CoV)

Sredstvo Koncetracija Testirani koronavirus Reference
Etanol 70% HCoV-229E, MHV-2, MHV-N, CCV, TGEV [4,6,7]
Natrium hipohlorid 0.1–0.5% 0.05–0.1% HCoV-229E SARS-CoV [6] [5]
Povidon jod 10% (1% iodine) HCoV-229E [6]
Glutaraldehid 2% HCoV-229E [6]
Isopropanol 50% MHV-2, MHV-N, CCV [7]
Benzalkonium Hlorid 0.05% MHV-2, MHV-N, CCV [7]
Natrium hlorid 0.23% MHV-2, MHV-N, CCV [7]
Formaldehid 0.7% MHV-2, MHV-N, CCV [7]

Pristup čišćenju

Za dekontaminaciju: Upotreba 0,1% natrijevog hipoklorida (razrjeđivanje 1:50 ako se koristi izbjeljivač u početnoj koncentraciji od 5%) nakon čišćenja neutralnim deterdžentom. Nema podataka o učinkovitosti protiv SARS-CoV-2. Za površine koje se mogu oštetiti upotrebom natrijev hipoklorita, potrebna je 70% koncentracija etanola za dekontaminaciju nakon čišćenja neutralnim deterdžentom. Čišćenje treba obaviti odgovarajućom osobnom zaštitnom opremom (OZO). Potrebno je poštivati ispravno oblačenje i svlačenje OZO (8). OZO za jednokratnu upotrebu treba tretirati kao potencijalno zarazni materijal i odlagati se u skladu s nacionalnim pravilima. Preporučuje se uporaba jednokratne ili namjenske opreme za čišćenje. Višekratnu OZO treba dekontaminirati upotrebom raspoloživih proizvoda (npr. 0,1% natrijevog hipoklorit ili 70% etanola). Kada se koriste drugi khmijski proizvodi, treba slijediti preporuke proizvođača i proizvode pripremiti i primijeniti u skladu s njima. Kad koristite hemijske proizvode za čišćenje, važno je držati prostor ventiliranim (npr. Otvaranjem prozora) kako biste zaštitili zdravlje osoblja koje vrše čišćenje. Osobna zaštitna oprema neophodna prilikom čišćenja prostorija koje su kontaminirane sa SARS-CoV-2:

  • Zaštitna maska za lice klase 2 ili 3 (FFP2 ili FFP3)
  • Naočale ili štitnik za lice (vizir)
  • Jednokratno vodonepropusno odjelo sa dugim rukavima,
  • Rukavice za jednokratnu upotrebu.

Sva područja koja se često dodiruju, kao što su sve pristupačne površine zidova i prozora, WC školjka i površine kupaonice, također trebaju biti pažljivo očišćena. Sav tekstil (npr. Posteljina, zavjese itd.) Treba oprati primjenom tople vode (90 °C) i dodavanjem deterdženta za rublje. Ako se ciklus tople vode ne može upotrijebiti zbog karakteristika tkiva, prilikom pranja tekstila treba dodati posebne hemikalije (npr. Izbjeljivač ili sredstva za pranje rublja koja sadrže natrijev hipoklorit ili proizvode za dekontaminaciju posebno razvijene za upotrebu na tekstilu).

IZVOR: ECEC Technical report: Interim guidance for environmental cleaning in non-healthace facilities exposed to SARS-CoV-2