Search
Close this search box.

Poruka Kriznog štaba KS : Ključna je epidemiološka kontrola oboljelih

Preuzeto od : Vlade KS

Krizni štab Ministarstva  zdravstva KS sa današnje sjednice poručio je da za sada, cijeneći upute Svjetske zdravstvene organizacija koje se revidiraju svakodnevno, a shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo, gdje do danas nema registriran niti jedan pozitivan slučaj, te uzimajući u obzir i mjere koje su poduzele susjedne zemlje, nema preporuka za zabranom  javnih skupova, zatvaranjem fakulteta, škola i obdaništa  ili otkazivanjem ranije planiranih događaja.

Studenti, učenici i djeca sa simptomima infekcije respiratornog trakta ne treba da pohađaju nastavu odnosno  odlaze u vrtiće. Osobe koje spadaju u rizične kotegorije, hronični bolesnici, osobe koje već imaju respiratornih problema ili su starije životne dobi svakako treba da izbjegavaju mjesta javnog okupljanja.

Organizatori javnih skupova i događaja, koji uključuju učesnike koji dolaze iz zemalja posebno pogođenih Corona virusnom infekcijom (Kina, Južna Koreja, Iran, Italija) trebaju voditi računa o tome da su navedene osobe obavezne provesti 14 dana u izolaciji odmah po ulasku u našu zemlju.


„ Naglašavamo da je ove preporuke u svakom momentu moguće promijeniti, u skladu sa razvojem situacije na terenu.  To može biti čak i danas jer je nemoguće pretpostaviti dalji razvoj situacije kako u Kantonu Sarajevo tako i Bosni i Hercegovini. Zbog adekvatnog informisanja javnosti neophodno  je da stanovništvo prati preporuke Kriznog štaba KS i da se istih pridržava“ poručeno je danas.

Kontakti i reakcije svih ustanova u lancu otkrivanja i liječenja oboljelih od Corona virusa su        neprekidne 24 sata.

„Spremni smo u slučajevim pojave virusa zbrinuti osobe  sa epidemiološke strane, posjedujemo ljudstvo, izolatorij, paniku ne treba širiti ali ne treba ni minimizirati problem ove epidemije . Prema infomacijama Kriznog štaba , trenutno postoji dovoljno količina opreme i lijekova, ali  se  zaštitna  oprema kao i  testovi na bolest   i dalje nabavaljaju,“ naglašeno je danas.

Trenutno za zbrinjavanje oboljelih ništa ne nedostaje, poručeno je sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, gdje je spreman potpuno opremljeni izolatorij  za najteže pacijene. U slučaju pojave većeg broja pacijenata, biće potrebno uključivanje i ostalih institucija u zdravstveno zbrirnjavanje oboljelih

Ključna stvar je epidemiološka kontrola oboljelih  u cilju sprečavanja širenja viurusam, što  Zavod za javno zdravstvo do sada, zajednička je ocjena,   dobro radi

Iz Domova zdravlja poručuju da su obezbijedili dovoljan broj posebnih  prostorija za slučajeve sumnjive na ovaj virus u blizini ulaza u  svoje centralne objekte.

Načelnici sarajevskih općina  dali su finansijsku podršku u nabavci zaštitne opreme za  Domove zdravlja koji su najavili stavljanje na raspolaganje  dodatnih  telefonskih brojava koji će biti uskoro objavljeni.

Prema riječima predsjednice Kriznog štaba, dr Aide Pilav u 38 evropskih zemalja postoji lokalna tranmisija virusa, kod nas je trenutno pod nadzorom 31 osoba, a od zvanične pojave virusa  izvršen je nadzor na skoro 400 osoba.

„ Sve naše aktivnosti su usaglašene sa preporukama Svjetske zdravstvene organzacije i preporukama Kriznog štaba FBiH. Mi imamo naš alogoritam djelovanja svih u lancu koji svakako, imjući u vidu  promjene u okruženju i globalno, prilagođavamo i ažuriramo. Važno je da nam sve zdravstvene   ustanove dostave svoje precizne krizne planove kako bi put pacijenta i djelovanje ustanova bilo najbolje uvezano“ poručila je dr Pilav.

Još jednom se skreće pažnja da sve osobe koje su u proteklih 7 do 14 dana boravile u zemljama gdje postoji epidemija korona virusa, sa naglaskom na Italiju, da  kontaktiraju Zavod za javno zdravstvo KS  preko njihovih dežurnih telefona.