Search
Close this search box.

Preporuke za građane Kantona Sarajevo

Prema preporuci Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajeva za praćenje i analizu situacije izazvane novim Coronavirusom, te Svjetske zdravstvene organizacije, sve osobe s privremenim ili stalnim boravkom u Kantonu Sarajevu koje su u zadnjih 14 dana putovale u ugrožena područja trebaju se javiti nadležnom kantonalnom Zavodu za javno zdravstvo radi daljnjeg postupanja. 

Preporučava se kućna samoizolacija i praćenje zdravstvenog stanja navedenim osobama bez simptoma u trajanju od 14 dana od zadnjeg dana mogućeg kontakta. Potrebno je redovite pratiti simptome: povišena temperatura, kašalj, otežano disanje, druge rane simptome bolesti kao što su groznica, grlobolja, bolovi u mišićima.

U slučaju pojave simptoma:

 • Ukoliko se pojave simptomi, nosite medicinsku masku i obavijestite nadležnog kantonalni zavod zajdravstvo radi daljnjeg postupanja;
 • Ne ići na posao, u školu/univerzitet, javna mjesta, ne koristiti javni prijevoz i taksi;
 • Osoba u samoizolaciji trebala bi biti u dobro prozračenoj jednokrevetnoj sobi;
 • Ograničite kretanje i minimalizirajte djeljenje prostora. Osigurati da su zajednički prostori (npr. kuhinja,kupaonica) dobro prozračeni;
 • Članovi kućanstva trebaju ostati u drugoj prostoriji ili, ako to nije moguće, održavati udaljenost najmanje 1m od osobe u samoizolaciji;
 • Ograničiti broj osoba u kontaktu;
 • Izvršite higijenu ruku nakon bilo koje vrste kontakta s osobom u samoizolaciji ili njegove neposredneokoline;
 • Higijenu ruku treba obaviti prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon upotrebe toaleta i kad god rukeizgledaju prljavo. Ako ruke nisu vidno zaprljane, može se upotrijebiti sredstvo na bazi alkohola (min.69%).Za vidno zaprljane ruke higijenu ruku provoditi sapunom i vodom;
 • Prilikom pranja ruka sapunom i vodom poželjna je upotreba papirnih ručnika za jednokratnu upotrebu zasušenje ruku. Ako nisu dostupni, koristiti čiste ručnike isključivo za osobu u samoizolaciji;
 • Da bi se ograničilo širenje respiratornog sekreta, osoba u samoizolaciji treba strogo provoditi mjere higijenedišnog puta, tj. prekriti usta i nos prilikom kašljanja ili kihanja papirnom maramicom za jednokratnuupotrebu. Adekvatno odbaciti upotrebljenu maramicu odmah;
 • Koristiti posteljinu i pribor za jelo namjenjeno isključivo za osobu u samoizolaciji;
 • Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju, poput noćnih ormarića, kreveta i ostalognamještaja. Za čišćenje najprije treba koristiti sapun ili deterdžent za kućanstvo, a nakon ispiranja trebaprimijeniti uobičajeno dezinfekcijsko sredstvo za kućanstvo (koje sadrži natrijev hipoklorid prema uputiproizvođača ili alkohol min.69%);
 • Očistiti i dezinficirati površine kupaonice i WC-a barem jednom dnevno. Za čišćenje treba koristiti sapun ilideterdžent za kućanstvo, a nakon ispiranja dezinfekcijsko sredstvo za kućanstvo (koje sadrži natrijevhipoklorid prema uputi proizvođača ili alkohol min.69%);
 • Oprati odjeću, posteljinu, ručnike za kupanje itd. u perilici rublja na 60–90 ° C uobičajenim deterdžentomza domaćinstvo i dobro ih osušiti. Materijale koje koristi osoba u samoizolaciji, staviti u vrećicu za rublje. Netresti i izbjegavati izravan dodir kože i odjeće s materijalima;
 • Pružatelj zdravstvene usluge telefonski treba dati upute o tome kada i gdje potražiti njegu ukoliko se osoba razboli, koji bi bio najprikladniji način prijevoza, kada i gdje ući u određenu zdravstvenu ustanovu te koje mjere opreza za suzbijanje infekcije treba slijediti.
 • Opće mjere prevencije od respiratornih bolesti:
 • Često prati ruke vodom i sapunom (najmanje 20 sekundi) ili koristiti sredstava za čišćenje ruku na bazi alkohola (min.69%);
 • Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke;
 • Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama;
 • Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu (razmak od 1m);
 • Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju. Očistiti i dezinficirati površine kupaonice i WC-a barem jednom dnevno;

Preporuke su podložne promjenama i usklađivat će se prema trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

IZVOR:https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts