Search
Close this search box.

Coronavirus – Informacija za građanstvo

U svjetlu novonastale epidemiološke situacije vezano za Corona virus u Evropskom regionu, a u skladu sa preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Kantonalnoga Ministarstva zdravstva Sarajevo provode se mjere pojačanog epidemiološkog nadzora na graničnim prijelazima, ali i unutar FBiH, s ciljem ranog otkrivanja potencijalnih slučajeva COVID-19, kako bi se kroz kontrolu osoba s kojima su bili u kontaktu poduzimale mjere za dalje sprječavanje širenja virusa. To podrazumijeva „ulazni screening“ za putnike koji dolaze sa područja Kine u smislu da putnici ispunjavaju sanitarni upitnik, te se podaci o ulascima dostavljaju nadležnim zdravstvenim institucijama, a putnicima daju preporuke i broj telefona koji trebaju kontaktirati u slučaju pojave simptoma bolesti. Strani i bh. državljani sa stalnim ili privremenim boravkom u Federaciji BiH, a koji se vraćaju s područja Kine, se u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima stavljaju pod zdravstveni nadzor (obavezno svakodnevno javljanje nadležnoj epidemiološkoj službi i samoizolacija kod kuće u periodu od 14 dana).

Odlukom Kriznog štaba od 24.02.2020. godine se iste mjere na granici, kao i unutar FBiH odnose i na putnike s područja Italije, Južne Koreje i Irana.

U cilju postizanja efikasnog odgovora na epidemiju izazvanu novim Corona virusom, osobe koje su u prethodnih 14 dana boravile ili dolaze iz pomenutih zemalja ili su u prethodnih 14 dana prije pojave simptoma, bile u kontaktu sa osobom koja je potvrđen ili vjerovatan slučaj sa COVID-19 infekcijom treba da se jave dežurnoj Higijensko-epidemiološkoj službi Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo na telefone broj:

+387 62 086 282

+387 62 030 778

+387 62 030 796

+387 62 030 728

za uzimanja epidemioloških podataka i savjetovanja o daljem postupanju. Do tada se savjetuje kućna izolacija.

U slučaju pojave respiratornih simptoma (povišena tjelesna temperatura, kašalj i otežano disanje) osoba ostaje u kontaktu sa dežurnom Higijensko-epidemiološkom službom Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i telefonski dobiva informacije o daljnjem postupanju.

U tom slučaju, nemojte izlaziti van, niti samoinicijativno ići u nadležnu zdravstvenu ustanovu!!!

Po potrebi će se provoditi i odgovarajuće upravne mjere – pojačani indpekcijski nadzor nad osobama kojima je izdata mjera zdravstvenoga nadzora i ograničeno ili zabranjeno kretanje. Zdravstvene ustanove Kantona Sarajevo postupaju prema propisanim procedurama koje su definisane u Kriznom planu pripravnosti za postupanje nadležnih institucija u Kantonu Sarajevo u cilju poduzimanja mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti u svjetlu globalne krize vezane za pojavu novog Koronavirusa (2019-nCoV9).

Ističemo da se testiranje na Koronavirusa (2019-nCoV9) virus ne provodi na zahtjev osoba, pojedinačno, nego isključivo prema striktnim medicinskim i epidemiološkim indikacijama, a nakon medicinskih pregleda i epidemiološkoga anketiranja.

Za adekvatan odgovor na pojavu novog Koronavirusa u našoj zemlji potrebna maksimalna odgovornost, saradnja i zajedništvo kako zdravstvenih institucija i ustanova, tako i drugih javnih institucija na svim nivoima vlasti, medija, kao i svakog građanina pojedinačno.

S tim u vezi, podsjećamo na generalne preporuke za stanovništvo za smanjenje rizika od akutnih respiratornih i drugih infekcija (poput gripe) čija je sezona u toku, a koje se odnose i na smanjenje rizika od novog koronavirusa i kojih se treba pridržavati:

  • Često prati ruke korištenjem vode i sapuna (najmanje 20 sekundi) ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola.
  • Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke.
  • Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama.
  • Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu.
  • Potrebno je držati distancu od najmanje jedan metar između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju, kišu i imaju povišenu temperaturu.
  • Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, potražite medicinsku pomoć, a prethodno telefonskim putem zdravstvenom radniku naglasite historiju putovanja.

Više informacija o novom Koronavirusu, te druge preporuke za stanovništvo i zdravstvene radnike dostupni su na web stranicama Zavoda za javno zdravstvo FBIH i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.