Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS 26.02.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe pad koncentracija PM10 čestica.

Zabilježene koncentracije za polutante:

25.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka – 69,3 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 65,7 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 106,8 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

25.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00h iznose:

Automatska stanica – Vijećnica trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka 11,3µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 12,1µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 76,3 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

U izvještajnom periodu zabilježen je pad koncentracija PM10 čestica u zraku.

Koncentracije ostalih praćenih polutanata u zraku nisu prelazile dozvoljene vrijednosti.

Preporuke za građane sa područja Ilijaša još uvijek ostaju, odnosno, osjetljive grupe stanovništva (hronični plućni i srčani bolesnici sa težom kliničkom slikom i bolesnici koji se ne drže terapijskog protokola, trudnice, dojenčad i mala djeca) potrebno je da smanje boravak na otvorenom, odnosno teške i naporne fizičke aktivnosti.

Preporučuje se građanima da i dalje prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija putem sredstava informisanja i da postupaju u skladu sa stručnim preporukama. Internet stranica http://kvalitetzraka.ba/ trenutno nije u funkciji.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.