Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS 26.02.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe pad koncentracija PM10 čestica. Zabilježene koncentracije za polutante: 25.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose: – Automatska stanica – Vijećnica – trenutno bez konekcije – Automatska stanica – Otoka – 69,3 µg/m3 – Automatska stanica – Ilidža – 65,7 µg/m3 – Automatska stanica – […]