Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS 21.02.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo tokom noći bilježe porast koncentracija i prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice.

Zabilježene koncentracije za polutante:

20.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 10,0µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 30,7µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 28,8µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 36,4 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

21.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00h iznose:

Automatska stanica – Vijećnica trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka – 77,7 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 74,8 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 91,9 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

U navedenom periodu koncentracije PM10 čestica  prelaze granične i tolerantne vrijednosti.

Koncentracije ostalih praćenih polutanata u zraku ne prelaze dozvoljene vrijednosti.

Preporuke za osjetljive grupe stanovništva (hronični plućni i srčani bolesnici sa težom kliničkom slikom i bolesnici koji se ne drže terapijskog protokola, trudnice, dojenčad i mala djeca) su da smanje boravak na otvorenom.

Preporučuje se građanima da i dalje prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija putem sredstava informisanja i internet stranice http://kvalitetzraka.ba/  te da se postupa u skladu sa stručnim preporukama.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.