Corona virus infekcija – osnovne karakteristike

  Kratka hronologija zbivanja: NR Kina je 31.12.2019 prijavila WHO više slučajeva teške pneumonije prouzrokovane nepoznatim virusom na području grada Wuhan (11 miliona stanovnika), provincija Hubei. Zdravstveni autoriteti u NR Kini su 07.01.2020. godine identificirali virus, te su ustanovili da virus pripada familiji virusa: Coronaviridae, a sličan je virusima koji su prouzrokovali bolest SARS (Severe […]

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS 12.02.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo ne bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica. Zabilježene koncentracije za polutante: 10.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose: – Automatska stanica – Vijećnica – 23,6 µg/m3 – Automatska stanica – Otoka – 42,3µg/m3 – Automatska stanica – Ilidža – 28,9µg/m3 – Automatska stanica – […]