Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo za 08.02.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica što je dovelo do naglog pogoršanja kvaliteta zraka.  Automatske stanice za monitoring kvaliteta zraka bilježe i prekoračenja za sumpordioksid na područjima Ilijaša i Ilidže  a tokom jučerašnjeg dana i azot dioksida na lokalitetu Otoke.

Zabilježene koncentracije za polutante:

07.02.2020. izmjerene prosječne dnevne vrijednosti za PM10:

Automatska stanica – Vijećnica 67 µg/m3

Automatska stanica – Otoka 157 µg/m3

Automatska mobilna stanica – Ilidža – analizator u kvaru

Automatska stanica – Ilidža 163 µg/m3

Automatska stanica – Ilijaš 158 µg/m3

08.02.2020. izmjerene prosječne dnevne vrijednosti do 08:00 sati za PM10:

Automatska stanica –Vijećnica 90 µg/m3

Automatska stanica –Otoka 202 µg/m3

Automatska mobilna stanica –Ilidža -analizator u kvaru

Automatska stacionarna stanica – Ilidža 232 µg/m3

Automatska stanica –Ilijaš  256 µg/m3

Ostali praćeni polutanti bilježe prekoračenja prosječne dnevne vrijednosti  u Ilijašu  i na Ilidži sumpor dioksida i azot dioksida na lokalitetu Otoke za 07.02.2020..

Preporuke za stanovništvo Kantona Sarajevo su da izbjegavaju boravak na otvorenom. Izmjerene vrijednosti prisutnih polutanata mogu dovesti do respiratornih smetnji, ozbiljno ugroziti zdravlje rizičnim grupama stanovništva kao što su starija populacija, mala djeca i trudnice, te pogoršati stanje hroničnim plućnim i srčanim bolesnicima. Zdravim osobama se ne preporučuju dugotrajna naprezanja, rekreativne i druge jače fizičke aktivnosti na otvorenom u gradskoj zoni.

U narednim danima očekuju se stabilne vremenske prilike i moguće daljnje pogoršanje kvaliteta zraka u užoj gradskoj zoni, kao i na području opština Ilidža i Ilijaš. Zbog toga, preporuka je da se prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija putem sredstava informisanja i internet stranice http://kvalitetzraka.ba/  te postupa u skladu sa stručnim preporukama.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.