Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS 06.02.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo ne bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica.

Ukinute su svu sve epizode predviđene Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS.

Zabilježene koncentracije za polutante:

05.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 11,6 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 11,3µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 6,8µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 17,3 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

06.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00h iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 4,2 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Ilidža – 6,4µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 14,9 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

U navedenom periodu nije bilo epizoda povišenih koncentracija praćenih polutanata u vazduhu. Sve izmjerene vrijednosti bile su u referentnim granicama.

Preporuke za stanovništvo su da iskoriste ovaj period kada koncentracija zagađujućih materija nije visoka i da redovno provjetravaju svoje životne i radne prostore zbog prisutnog unutrašnjeg „indoor“ zagađenja koje takođe nepovoljno utiče na zdravlje.

U narednim danima očekuje se temperaturna inverzija i pogoršanje kvaliteta zraka u užoj gradskoj zoni, kao i na području opština Ilidža i Ilijaš. Zbog toga, preporuka je da se prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija putem sredstava informisanja i internet stranice http://kvalitetzraka.ba/

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.