Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica. Ukidinute su svu sve epizode na KS.

Zabilježena prekoračenja za polutante:

04.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 18,2 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 31,5µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 27,4µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 45,5 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

05.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00h iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 6,0 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 6,4µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 3,9µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 12,2 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicam dozvoljenih vrijednosti.

Indeks kvalitete zraka okarakterisan je kao Dobar. Preporuke za stanovništvo su da borave na čistom zraku koliko mogućnosti dozvoljavaju i da redovno provjetravaju svoje životne i radne prostore kada su vrijednosti koncentracije štetnih polutanata u dozvoljenim granicama.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/ J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.