Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica. Ukida se i epizoda PRIPRAVNOST za područje Ilijaša.

Zabilježena prekoračenja za polutante:

02.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 23,4 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 44,2µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 32,2µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 47,8 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

03.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00h iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 14,3 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 36,0µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 29,0µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 13,9 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicam dozvoljenih vrijednosti.

Indeks kvalitete zraka okarakterisan je kao Dobar. Preporuke za stanovništvo su da borave na čistom zraku koliko mogućnosti dozvoljavaju i da redovno provjetravaju svoje životne i radne prostore kada su vrijednosti koncentracije štetnih polutanata u dozvoljenim granicama.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/ J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.