Search
Close this search box.

Preporuke za ponašanje stanovništva s ciljem prevencije infekcije novim Corona virusom

 • Izbjegavati velike skupove ljudi u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom prostoru radi sprječavanja prijenosa infekcije kapljičnim putem;
 • Izbjegavati bliski kontakt sa osobama čiji je zdravstveni status nepoznat (grljenje, ljubljenje, rukovanje);
 • Izbjegavati bliski kontakt sa osobama koje imaju akutnu respiratornu infekciju, a ako je neophodno, koristiti hiruršku masku i rukavice;
 • Učestalo prati ruke toplom vodom i tečnim sapunom, u nedostatku koristiti dezinficijens na bazi alkohola;
 • Konzumirati  adekvatno termički obrađene namirnice, posebno meso;
 • Pojačati higijenske mjere okoline (čišćenje, dezinfekcija, provjetravanje);
 • Izbjegavati nezaštićen spolni odnos sa osobama čiji je zdravstveni status nepoznat;
 • Izbjegavati dijeljenje pribora za injektiranje lijekova ili drugih supstanci;
 • Adekvatnom ishranom i stilom života jačati imunitet;
 • Redovno koristiti propisanu terapiju od strane ljekara;
 • Osobama starije životne dobi, osobama sa hroničnim oboljenjima kao i osobama sa oslabljenim imunitetom oreporučuje se da ograniče kretanje u narednom periodu, ako je to moguće;
 • Ukoliko nije neophodno, putovanje u područja gdje su registrirani oboljeli od infekcije novim Corona virusom, odgoditi;
 • Osobe koje moraju putovati, prije putovanja se trebaju informirati o situaciji u mjestu gdje putuju i pridržavati se svih mjera prevencije tokom putovanja;
 • Osobe koje imaju akutnu respiratornu infekciju trebaju koristiti jednokratne papirne maramice prilikom kašljanja i kihanja;
 • Osobe sa akutnom respiratornom infekcijom, koje su doputovale iz oblasti gdje su registrirani oboljeli, trebaju se javiti ljekaru (najbolje najaviti svoj dolazak telefonom) i informirati ljekara o svom putovanju.

Ako ste u prilici da tražite informacije i savjete možete se obratiti najbližoj epidemiološkoj službi Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ili putem telefona:

+387 62 030 778, +387 62 030 796, +387 62 030 728 ili +387 62 086 282