Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica. Na snazi je još uvijek epizoda PRIPRAVNOST.
Zabilježena prekoračenja za polutante:
24.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

  • Automatska stanica – Vijećnica – 106,8 µg/m3
  • Automatska stanica – Otoka – 252,3 µg/m3
  • Automatska stanica – Ilidža – 237,6 µg/m3
  • Automatska stanica – Ilijaš – 252,4 µg/m3
  • Automatska mobilna stanica Ilidža – trenutno bez konekcije

25.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 13:00 sati iznose:

  • Automatska stanica – Vijećnica – 163,6 µg/m3
  • Automatska stanica – Otoka – 363,0 µg/m3
  • Automatska stanica – Ilidža – 383,1 µg/m3
  • Automatska stanica – Ilijaš – 323,2 µg/m3
  • Automatska mobilna stanica Ilidža – trenutno bez konekcije

Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicam dozvoljenih vrijednosti. Prema podacima FHMZ očekuju se padavine i pad koncentracija štetnih polutanata u zraku.

I dalje preporuke za stanovništvo su da svoje kretanje i boravak na otvorenom svedu na minimum i koliko mogućnosti dozvoljavaju da borave na čistom zraku na obližnjim planinama. Provjetravanje radnih i životnih prostora vršiti redovno u periodima najmanjih koncentracija zagađujućih materija. Posebno se sugerira rizičnim grupama stanovništva (trudnicama, starijim osobama, hroničnim bolesnicima sa plućnim i kardiovaskularnim oboljenjima) smanjeno kretanje i boravak vani, a ukoliko je neophodno, koristiti maske za aerozagađenje. Važno je da rizična grupa stanovništva ne boravi u zadimljenim i neventiliranim prostorijama, da uzimaju dovoljne količine tečnosti, vitamina i minerala. Hronični bolesnici sa plućnim i srčanim oboljenjima da redovno koriste svoju terapiju i u slučaju pogoršanja osnovne bolesti blagovremeno se javiti ordinirajućem ljekaru.
Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/ J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.