Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica. Na snazi je epizoda PRIPRAVNOST. Zabilježena prekoračenja za polutante: 22.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 07:00 sati iznose: Automatska stanica – Vijećnica – 51,9 µg/m3 Automatska stanica – Otoka – 151,0 µg/m3 Automatska stanica – Ilidža – […]