Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica. Na snazi je još uvijek epizoda UZBUNE.

Zabilježena prekoračenja za polutante:

16.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica – trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka 211,0 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža 198,9 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš 193,0 µg/m3

– Automatska mobilna stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

17.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00 sati iznose:

Automatska stanica – Vijećnica trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka – 159,3 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 168,5 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš 169,1 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicam dozvoljenih vrijednosti.

Preporuke za stanovništvo su, kako za rizičnu grupu tako i za zdravu polulaciju, da svoje kretanje i boravak na otvorenom svedu na minimum, naročito u jutarnjim i večernjim satima kada su največe koncentracije štetnih polutanata i koliko mogućnosti dozvoljavaju  da borave na čistom zraku na obližnjim planinama. Pri eventualnom boravku na otvorenom koristiti zaštitu u vidu respiratornih zaštitnih maski kako bi se djelimično ublažio štetni uticaj lebdećih čestica i čađi. Izbjegavati dugotrajna i teška naprezanja koja dovode do disanja otvorenih usta. Obavezno smanjiti razinu aktivnosti ako se pojavi bilo kakav neuobičajan kašalj, bolovi u prsnom košu, nemir, teško disanje, poteškoće pri disanju ili neuobičajan umor. Posebno ograničeno kretanje na otvorenom (parkovi, igrališta…) odnosi se na visokorizične grupe stanovništva kao što su trudnice, djeca, starije osobe i hronični bolesnici. Važno je da rizična grupa stanovništva ne boravi u zadimljenim i neventiliranim prostorijama i u slučaju pogoršanja osnovne bolesti kod hroničnih bolesnika sa kardiovaskularnim i plućnim oboljenjima (otežano disanje, izraženi kašalj, stezanje u grudima…) blagovremeno se javiti ordinirajućem ljekaru.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/ J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.