Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica. Na snazi je još uvijek epizoda UZBUNE.

Zabilježena prekoračenja za polutante:

14.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 168,3µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 306,0 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža 282,6 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš 368,2 µg/m3

– Automatska mobilna stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

Tokom istog dana zabilježene su i prekoračene srednje dnevne vrijednosti za NO2 izmjerene na automatskoj stanici Otoka te vrijednosti SO2 izmjereni na automatskoj stanici Ilijaš.

15.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00 sati iznose:

Automatska stanica – Vijećnica trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka – 292,5 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 348,4 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš 350,9 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

Preporuke za stanovništvo su, kako za rizičnu grupu tako i za zdravu polulaciju, da svoje kretanje i boravak na otvorenom svedu na minimum i koliko mogućnosti dozvoljavaju  da borave na čistom zraku na obližnjim planinama. Pri eventualnom boravku na otvorenom koristiti zaštitu u vidu respiratornih zaštitnih maski kako bi se djelimično ublažio štetni uticaj lebdećih čestica i čađi, posebno osobe koje provode dugo vremena na otvorenom (policajci na raskrsnicama, zaštitari…). Izbjegavati dugotrajna i teška naprezanja koja dovode do disanja otvorenih usta. Obavezno smanjiti razinu aktivnosti ako se pojavi bilo kakav neuobičajan kašalj, bolovi u prsnom košu, nemir, teško disanje, poteškoće pri disanju ili neuobičajan umor. Posebno ograničeno kretanje na otvorenom (parkovi, igrališta…) odnosi se na visokorizične grupe stanovništva kao što su trudnice, djeca, starije osobe i hronični bolesnici. Važno je da rizična grupa stanovništva ne boravi u zadimljenim i neventiliranim prostorijama i u slučaju pogoršanja osnovne bolesti kod hroničnih bolesnika sa kardiovaskularnim i plućnim oboljenjima (otežano disanje, izraženi kašalj, stezanje u grudima…) blagovremeno se javiti ordinirajućem ljekaru.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/ J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.