Search
Close this search box.

Informacija za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS za 12.01.2020.

 Napominjemo građane da je od 11.01.2020. u svim zonama Kantonu Sarajevo na snazi epizoda ¨Uzbune¨ zbog izrazito visokih koncentracija čestica prašine PM10.

Za današnji dan (12.01.2019.PM10  – prosječne izmjerene vrijednosti do 12,00 iznose:

Automatska stanica –Vijećnica -347 µg/m3

Automatska stanica –Otoka 447 µg/m3

Automatska mobilna stanica –Ilidža -analizator u kvaru

Automatska stacionarna stanica – Ilidža –492 µg/m3

Automatska stanica –Ilijaš  644 µg/m3

Iako je došlo do manjeg pada koncentracija u odnosu na jučerašnje i sinoćnje vrijednosti situacija sa kvalitetom zraka se smatra i dalje izrazito nepovoljnom i štetnom po zdravlje cjelokupnog stanovništva. Apeluje se da se kretanje u gradskim zonama smanji na minimum i za zdravu populaciju, naročito u večernjim satima kada se očekuje ponovno rast koncentracija.

Izrazito nepovoljna situacija po zdravlje građana s aspekta kvaliteta zraka se očekuje i tokom narednih dana obzirom da nije najavljena promjena vremenskih uslova koji bi omogućili čišćenje sarajevske kotline.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici http://kvalitetzraka.ba/. J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Sarajevo, 12.01.2019. godine   

                                     J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO