Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelnp stanje kvaliteta zraka u KS za 11.01.2020

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe izrazito visoke koncentracije PM10 čestica koje su naročito visoke posljednja 24 časa i tokom dana ne opadaju u mjeri u kojoj bi se izdvajali periodi koji se mogu smatrati povoljnim po zdravlje stanovništva.  Trenutno u Kantonu Sarajevo radi niskog inverzionog sloja dolazi do povećanja koncentracija i ostalih praćenih polutanata što može imati ozbiljne posljedice na zdravlje i zdrave populacije stanovništva. Trenutno na snazi su mjere iz epizode ¨Uzbune¨ koje  predviđaju između ostalog i zabranu održavanja organizovanih sportskih i kulturnih aktivnosti na otvorenom prostoru, u cilju smanjenja kretanja i izlaganja stanovništva štetnim materijama kao i izvođenje vanjskih i unutrašnjih grubih građevinskih radova.

11.01.2019. PM10  do 13,00– prosječne vrijednosti iznose:

Automatska stanica –Vijećnica -336 µg/m3

Automatska stanica –Otoka 413 µg/m3

Automatska mobilna stanica –Ilidža -analizator u kvaru

Automatska stacionarna stanica – Ilidža –414 µg/m3

Automatska stanica –Ilijaš  589 µg/m3

Preporuke za stanovništvo Kantona Sarajevo da svoje kretanje i boravak na otvorenom, u gradskim zonama svedu na najmanju moguću mjeru. Posebno ograničeno kretanje na otvorenom (parkovi, igrališta…) odnosi se na visokorizične grupe stanovništva kao što su trudnice, djeca, starije osobe i hronični bolesnici za koje se nikako ne preporučuje izlazak vani. Obavezno smanjiti razinu aktivnosti ako se pojavi bilo kakav neuobičajan kašalj, bolovi u prsnom košu, nemir, teško disanje, poteškoće pri disanju ili neuobičajan umor. Prema mogućnostima u toku ovog perioda koristiti struju ili plin za zagrijavanje prostorija radi nemogućnosti ventiliranja prostora u kojima se boravi. Poseban apel se upućuje za stanovništvu Općine Ilijaš radi visokih koncentracija i sumpor dioksida koji može izazvati dodatne zdravstvene tegobe i iritacije sluznice.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici http://kvalitetzraka.ba/. J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Sarajevo, 11.01.2019. godine   

                                     J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO