Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS za 08.01.2020.g.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenja dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice tokom dana, naročito u jutarnjim i kasno poslijepodnevnim satima.Zabilježena prekoračenja za polutante:

07.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 65,9 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 135,0 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Ilijaš 188,1 µg/m3

– Automatska mobilna stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

08.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00 sati iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 36,0 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka – 159,0 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Ilijaš 297,2 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicam dozvoljenih vrijednosti. Preporuke za stanovništvo Kantona Sarajevo, naročito za područje Ilijaša, Otoke i naselja u blizini su da izbjegavaju ili na najmanju moguću mjeru smanje kretanje i boravak vani, posebno u jutarnjim i večernjim satima kada je koncentracija zagađujućih materija u zraku najviša. Izmjerene vrijednosti prisutnih polutanata mogu ugroziti zdravlje rizičnim grupama stanovništva kao što su starija populacija, mala djeca i trudnice, a dodatno pogoršati stanje hroničnim plućnim i srčanim bolesnicima, te osobama sklonim alergijama. Zdravim osobama se ne preporučuju dugotrajna naprezanja, rekreativne i druge jače fizičke aktivnosti na otvorenom u užoj gradskoj zoni. Obzirom na prognozu i najavu temperaturne inverzije za naredne dane, preporučuje se građanima da češće prate informacije o zagađenosti zraka na području Kantona Sarajevo i postupaju u skladu sa zdravstvenim preporukama shodno proglašenoj epizodi – UPOZORENJE. 

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: „Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo“.

Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.