Search
Close this search box.

Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo danas je izdalo saopštenje o stanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo  u kojem se navodi da je, praćenjem koncentracije zagađujućih materija u zraku putem automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka, zabilježeno prekoračenje prosječnih dnevnih vrijednosti koncentracija PM10 čestičnih tvari u zraku (50 µg/m3) za 22.11.2019.godine.

Prekoračenje je zabilježeno na stanicama Otoka – 91 µg/m3, mobilnoj stanici Ilidža – 68 µg/m3 i Ilijaš 96 µg/m3 .

Praćenjem stanja kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo porast koncentracija PM10 čestica u zraku je konstatovan u večernjim i jutarnjim satima usljed pada temperatura i povećanja emisija u zrak.

Tokom sredine dana dolazi do značajnog smanjenja koncentracija čestica prašine u zraku i takvo stanje kvaliteta zraka se predviđa i za naredne dane.

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo preporučuje  da rizične  grupe stanovništva – trudnice, starije osobe, hronični bolesnici sa plućnim i kardiovaskularnim oboljenjima smanje kretanje i boravak vani u jutarnjim i večernjim satima. Naročito se ovo odnosi na stanovništvo u dijelovima kantona Ilijaš, Ilidža, Otoka gdje su zabilježene najviše koncentracije.

Ovakva situacija kada je u pitanju kvalitet zraka se očekuje i u narednim danima.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.

Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata, kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/ .

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Sarajevo, 23.11.2019. godine