Search
Close this search box.

Akcija preventivnog vakcinisanja protiv gripe u sezoni 2019/2020

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo realizuju akciju preventivnog vakcinisanja osiguranih lica protiv gripe. Osigurano je 8.000 doza vakcina.

Akcija se provodi u suradnji sa JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Osigurana lica se mogu vakcinisati na 76 punktova JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Vakcine su besplatne za rizične grupe osiguranih lica:

  1. penzionere i lica starija od 65 godina
  2. hronične bolesnike
  3. lica sa posebnim potrebama
  4. RVI i civilne žrtve rata
  5. zaposlenike u zdravstvenim ustanovama
  6. zaposlenike u MUP-u Kantona Sarajevo
  7. zaposlenike u javnom gradskom saobraćaju angažovane u prevozu putnika
  8. prosvjetne radnike

Osigurana lica su dužna prilikom posjete ambulanti ponijeti ovjerenu zdravstvenu legitimaciju i odgovarajući dokument kojim dokazuju da pripadaju jednoj od navedenih rizičnih grupa.