Raspored polaganja usmenog ispita- Pozicija 2.- Zdravstveni tehničar u timu laboratorije za pripremu podloga