Raspored polaganja usmenog ispita- Pozicija 1. Zdravstveni tehničar u timu laboratorije