Lista kandidata sa brojem ostvarenih bodova- Pozicija 3.- Zdravstveni tehničar u timu zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom