Lista kandidata sa brojem ostvarenih bodova- Pozicija 1.- Zdravstveni tehničar u timu laboratorije