Search
Close this search box.

Dopuna – Pismeni dio ispita za Javni oglas objavljen dana 04.10.2019 za Poziciju 3. – Zdravstveni tehničar u timu zdravstvene statistike sa zdravstvenom Informatikom – 1 izvršilac